Üdvözöljük a Magyar Olimpiai Bizottság Utánpótlás-nevelési programjainak honlapján!

Az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) 2000-ben elemzést készített az utánpótlás-nevelés helyzetéről, majd átfogó stratégiát dolgozott ki a tehetséggondozást illetően. Ebben szerepelt az akkor már működő sportági programok összehangolásának igénye, új programok indítása és a terület gondozását célzó szervezet kialakítása. Az ISM 2001. januárjától a Nemzeti Ifjúságkutató Intézettel és a Nemzeti Drogprevenciós Intézettel egyidejűleg a Mobilitás Ifjúsági Szolgálaton belül hozta létre a Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézetet (NSKI). Ez a folyamat egyben – a rendszer elemét képező – Központi Sportiskolában együtt jelenlévő funkciók szétválasztását is jelentette. Az NSKI-ba került a kutatórészleg és a sportegyesületi feladatokat ellátó szakembergárda, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium pedig – a KSI-től leválva – önálló intézményként működött tovább. Az NSKI által irányított Héraklész Program azonban olyan jelentős erőforrásokkal és nagyszámú főállású illetve szerződéses státussal rendelkezett, mely aránytalanságot okozott a Mobilitásnál, illetve a sok vezetői szint miatt ellehetetlenült a szervezet hatékony működése. Mindezek alapján a minisztérium 2002. januárjától egy önállóan gazdálkodó, központi költségvetési intézményt „Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet”-et (NUPI) hozott létre.
2012 január elsejétől az addig NUPI, majd NSI által koordinált, mintegy tíz esztendeje működő utánpótlás-programok a MOB égisze alá kerültek.

Héraklész program

Az új utánpótlás-nevelési stratégia első elemeként 2001-ben 13 sportággal indult el a Héraklész Bajnokprogram, majd 2006-ban a Héraklész Csillagprogram, melyek mára már húsz olimpiai sportágat menedzselnek.
A program által biztosított kereteket a szövetségek töltik meg tartalommal. Az éves sportolói keretek összetételéről, a programban foglalkoztatott edzők személyéről és az éves szakmai programokról egyaránt a szövetségek hoznak döntést.


Tóth József, Héraklész programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Tóth József

MUNKATÁRSAK
Makofka Réka
Emailcím: makofka.reka@mob.hu
Telefonszám: +36-30-524-8298


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Héraklész bajnok adatlap 2014-re (word)

Héraklész csillag adatlap 2014-re (word)

Héraklész program edzői adatlap (word)

Héraklész edzőtábori megrendelő (excel)

Héraklész edzőtábori jelentés (word)

Szakmai beszámoló elkészítésének szempontjai (word)

Összesített elszámolási táblázat 2013-ra (excel)

Teljesítésigazolás Gerevich ösztöndíjhoz (excel)

Sport XXI program

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program – az utánpótlás-nevelés állami támogatásának részeként - a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a Héraklész Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat - maximum 14-15 éves korig - érinti. Néhány sportágban már voltak előzményei a programnak 1999 és 2003 között (pl.: labdarúgás, atlétika, kosárlabda). 2004-től kezdve egyre több sportág csatlakozhatott az államilag finanszírozott rendszerbe.


Pignitzky Dorottya, Sport XXI programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Pignitzky Dorottya

MUNKATÁRSAK
Szász Ágnes
Emailcím: szasz.agnes@mob.hu
Telefonszám: +36-30-645-2708

Vadászi Krisztina
Emailcím: vadaszi.krisztina@mob.hu
Telefonszám: +36-30-330-7247

Baráth Orsolya
Emailcím: barath.orsolya@mob.hu
Telefonszám: +36-30-206-5064


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Kötelező nyilatkozatok szerződéshez sportszervezetek számára - 2013 (word)

Költségterv szerződéshez - 2013 (word)

Banki felhatalmazó levél - minta (word)

Költségterv - 2013 (excel)

Szöveges szakmai programleírás - minta (pdf)

Ellenőrzőlap (pdf)

Útmutató költségterv elkétszítéséhez a 2013-as évre (pdf)

Sportlói adatlap (excel)

1. sz. melléklet számlaösszesítő 2013 (excel)

MOB Támogatás kezelési szabályzat (PDF)

MOB támogatás kezelés szabályzat TÁBLÁZATA, költségnemek (PDF)

Sportiskolai Program

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a kb. 6-20 éves korig terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni.


Lehmann László, Sportiskolai programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Lehmann László

MUNKATÁRSAK
Farkas Márta
Emailcím: farkas.marta@mob.hu
Telefonszám: +36-30-330-0469

Székely László
Emailcím: szekely.laszlo@mob.hu
Telefonszám: +36-30-958-2741

Mateevics Anita
Emailcím: mateevics.anita@mob.hu
Telefonszám: +36-30-997-0337


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Illetményszámfejtési nyilatkozat 2012 (word)

2012. évi számlaösszesítő táblázat (excel)

Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (excel)

Kötelező nyilatkozatok - A sportiskolai program 2012. évi támogatási szerződés 1. sz. melléklete - (word)

Banki felhatalmazó levél - (word)

Együttműködési megállapodás sportiskola és sportági szövetség (szakszövetség) között - Szerződési minta (word)

Együttműködési megállapodás sportiskola és sportágegyesület között - Szerződési minta (word)