Sportiskolák: Fókuszban a monitoring-rendszer az igazgatók országos értekezletén

Mintegy 150 résztvevője volt a sportiskolai igazgatók első alkalommal rendezett országos értekezletének, melynek témája a Sportiskolai program működése és annak monitoring-rendszereprogramja volt. A Magyar Sport Házában, a Nemzeti Sport Intézet (NSI) által szervezett október 19-ei rendezvényre meghívást kaptak a programban szereplő sportiskolák vezetői, sportszakmai kapcsolattartói.

Az eseményt Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára nyitotta meg, aki a tervezett strukturális átalakítások közt elmondta, hogy az NSI által koordinált, jól működő utánpótlás-programok a jövőben a MOB szervezeti keretei között fognak működni. A jelenlévő, utánpótlás-korosztállyal foglalkozó szakemberek munkáját dicsérve emlékeztetett, hogy az első ifjúsági olimpián a magyar fiatalok a nemzetek közötti versenyben az első tízben végeztek. A főtitkár köszöntőjében hangsúlyozta a testnevelésórák fontosságát, az élsport tekintetében pedig a magyar hagyományoknak megfelelő sikeres olimpiai szereplés megtartását. Molnár Zoltán ismertette a sport egy csatornán történő állami finanszírozására való törekvést, mely a közeljövőben fog megvalósulni. Mint mondta, a MOB öt szakmai tagozatot fog magában foglalni: az olimpiai és nem olimpiai sportágakat, a fogyatékkal élők sportját, a szabadidősportot és az utánpótlás-nevelést, ide értve az iskolai és diáksportot is. A sportvezető kiemelte, hogy az NSI-vel és a Sport Szakállamtitkársággal a jövőben is kiemelt együttműködésre számítanak.
www.mob.hu

Kovács Géza, a Sportiskolák Országos Szövetségének közelmúltban meghatalmazott elnöke (kép jobbra), egyben az Egri Városi Sportiskola igazgatója a hazai sportiskolákat tömörítő szövetség működését, eredményeit ismertette – többek közt a konferenciákat és a SIOSZ Gálát –, mint fogalmazott: „Az NSI meghatározó szakmai hátteret ad a sportiskolák működéséhez”. A sportvezető, mint mondta, céljuk a sportiskolai rendszer országos kiszélesítése, újabb intézmények bevonása.
www.siosz.hu és www.agriasport.hu


Nagy János, a „Hogyan válasszak sportágat?” című könyv szerzője (kép balra) a napokban kiadott bővített, második kiadást prezentálta. A vaskos, közel 770 oldalas könyv már 118 sportágról ad ismeretet a fiataloknak. A főszerkesztő elmondta, céljuk, hogy a kiadvány az ország minden, közel 3 ezer oktatási intézményébe eljuthasson. A könyv tartalmaz képes ajánlót, szómagyarázatot, sportági leírásokat, „sportiránytűt”, foglalkozik a parasporttal, az egészségüggyel és a Fair Play-jel. A kiadvány közreműködő partnere a Nemzeti Sport Intézet, a díszes oldalak közt Dr. Szabó Tamás NSI-főigazgató és Lehmann László NSI-csoportvezető sorait is megtaláljuk.
www.sportaglexikon.hu


Dr. Füzi Ákos, a NEFMI Sport Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese a Sportiskolai program szerepét mutatta be a hazai utánpótlás-nevelés rendszerén belül. Ismertette az NSI által koordinált programokat, azok egymásra épülését. Az állami támogatások mellett hangsúlyozta a társasági-adó (TAO) utánpótlásra és infrastrukturális fejlesztésekre fordítható összegének jelentőségét, a mindennapos testnevelés bevezetését. Füzi Ákos beszélt az alapokat, a tömegesítést jelentő, 60-65 ezer gyermeket magában foglaló Sport XXI. Programról, az 1700 eredményes ifjúsági korú sportolót támogató Héraklész- és Bajnok Programról, illetve a mintegy 20 ezer sportiskolásról. A főosztályvezető-helyettes megfogalmazta a sportiskolai fejkvóták emelésének igényét, ez jelenleg évente 30 ezer forint fejenként. A minisztérium vezető munkatársa az infrastrukturális fejlesztések támogatásával kapcsolatban azt is elmondta, hogy a Széchenyi Terv regionális programjaira az állam nyolc milliárd forintot biztosít.
www.sportolonemzet.hu

Lehmann László, az NSI Sportiskolai programjának csoportvezetője két témakörre tért ki. Először a sportiskolák megváltozott fogalmi rendszerén belül két kategóriát választott külön. A közoktatási típusú sportiskolákhoz sorolta az iskolai sportiskolákat, a sportkollégiumokat, az alapfokú sportiskolákat és a sport szakközépiskolákat; a nem-közoktatási típushoz az egyesületi sportiskolákat, a sportakadémiákat, az önkormányzati sportiskolákat és az utánpótlás-centrumokat. Másik témaként a Sportiskolai program monitorozása került napirendre. Mint mondta: „vissza kell tekinteni az elmúlt esztendőkre, az évenkénti több 100 milliós működési támogatás mit is hoz a konyhára”. A monitoring kiértékelése 2012 tavaszán várható. Lehmann László geomédia-térképen szemléltette a magyarországi sportiskolák elhelyezkedését (megtekinthető itt). Az NSI csoportvezetője, mint mondta, a készülő új sporttörvény kapcsán kérték annak lehetőségét, hogy a sportiskolákat újra definiálják abban. A monitoringozás, a kiértékelés utáni célként a program újabb iskolákra való kiterjesztését fogalmazta meg.
www.nupi.hu
Lehmann László előadása letölthető innen

Dr. Madarász Hedvig, a NEFMI Oktatási Államtitkárságának osztályvezetője (kép balra) a köznevelés új jogi és tartalmi szabályozásáról beszélt: kiemelt területei az intézmény-rendszeri háttér, a tanítási-képzési idő, a pedagógus életpálya-modell, a mindennapos testnevelés, a fenntartás és a finanszírozás voltak.
www.nefmi.gov.hu


Rabi Ferencné, az augusztus óta önkormányzati fenntartású Csanádi Iskola és Pedagógiai Intézet megbízott igazgatója (kép jobbra) a közoktatási típusú sportiskolák számára nyújtható szakmai támogatásokat vázolta, melyek kiterjedhetnek a pedagógus-továbbképzésre, a szaktanácsadásra, a pedagógiai értékelésre, az igazgatási-pedagógiai szolgáltatásra.
www.csanadiiskola.hu
Rabi Ferencné előadása letölthető innen


A zárszó alkalmával Dr. Szabó Tamás NSI-főigazgató, MOB-alelnök a strukturális szervezeti átalakulásról bíztatóan nyilatkozott; mint megerősítette, a programra a jövőben is lesz anyagi forrás. A résztvevőkhöz fordulva hozzátette: „az eddigi években jól teljesítettek, a helyi pedagógiai tervek jók. Erős a sportiskolák lobbija, a program működni fog. Az, hogy ilyen számban eljöttek erre az értekezletre, a téma fontosságát mutatja.”

„Az értekezleten tájékoztattuk partnereinket az idei tanév sportiskolai feladatairól és a támogatásban részesülő sportiskolák sportiskolai programmenedzselési, pedagógiai és sportszakmai szempontú monitoringozásáról, továbbá a sportiskolai rendszer tartalmi szabályozási kérdéseiről és továbbfejlesztési lehetőségeiről” – összegzett Lehmann László, az esemény főszervezője.


A Sportiskolai programmal kapcsolatos bővebb információk: (06 1) 422 35 24
Lehmann László, NSI Sportiskolai program pedagógiaicsoport-vezető (lehmann.laszlo@nupi.hu)
Farkas Márta pedagógiai munkatárs (farkas.marta@nupi.hu)