Látványcsapat sportok támogatása

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény elfogdásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyűlés megalapozta a magyar sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megújítását, megnyitva ezzel új, az elmúlt évtizedekben kiaknázatlan források bevonásának lehetőségét a magyar sport fejlesztése érdekében. A tavaly nyáron elfogadott törvény egyes rendelkezései már 2010 nyarán hatályba léptek, más rendelkezéseinek jóváhagyatási eljárása az EU Bizottság illetékes szerveinek jóváhagyásához kötött.

A sport támogatásának a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) módosítását érintő részeiről a magyar hatóságok szakértői 2010 októbere óta folyamatos egyeztetéseket folytattak a Bizottság érintett hatóságának kijelölt képviselőivel. Az egyeztetések során sikerült megállapodni az állami támogatási szempontú vizsgálathoz kötött, és a bizottsági vizsgálat és jóváhagyás nélkül is a magyar hatóságok által indítható elemekről.

A tervezett intézkedések közül azok, amelyek az uniós szabályok alapján ún. állami támogatásnak minősülnek, az Európai Bizottság jóváhagyását követően, várhatóan 2011. július 1-én lépnek hatályba.

A törvény elfogadásával a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adózó az Ellenőrző Szervezet – a Nemzeti Sport Intézet – által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. A részletes szabályokat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Részletesebb információkért, kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz a következő emailcímen: taoinfo@nupi.hu.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok:

- Az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat (pdf)