Hírek, aktualitások

TAO: Módosult a látványcsapatsport támogatását biztosító jogszabályi környezet

Szerző: nupi.hu - 2012. április 18.

image.jpg

A látvány-csapatsport támogatását biztosító első (2011. július 1-től 2012. június 30-ig terjedő) támogatási időszak hamarosan az utolsó harmadához érkezik, ebből következőleg egyre több gyakorlati tapasztalat áll mind a sportfejlesztési program bírálatát végző és a támogatási igazolások kiállításának folyamatát nyomon követő szakszövetségek, mind a bírálat mellett az ellenőrzést végző, sport költségvetési háttérintézmény, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére. A gyakorlati tapasztalatok, a sportfejlesztési programok megvalósítása, valamint ezek monitoring tevékenysége, valamint a mindehhez kapcsolódó előrehaladási jelentések és részelszámolások során észlelt, illetve jelzett és előzetesen valamennyi érintett részvételével egyeztetett kérdések megoldását, rendezését szolgálja a Magyar Közlöny 44. számában megjelent, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIII. törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet. Mindkét jogszabály-módosítás 2012. április 14-én lépett hatályba. (A jogszabályok az alábbi linken elektronikus úton is elérhetőek: http://www.magyarkozlony.hu/)

 

Az alábbiakban a jogszabály-módosítások tartalmi elemeit adjuk közre:

 

A törvényi szintű módosítások összefoglalása:

ü     A módosítás eredményeként az adókedvezmény igénybevételére csak olyan adóalanyok lesznek jogosultak, akik köztartozásmentes adózónak minősülnek.

ü     A módosítás eredményeként a támogatáshoz való hozzáférés egyik feltételeként a támogatásra jogosult szervezetek esetén a korábbiakban előírt (szigorított) legalább 2 éves működés főszabálya alól a törvényben meghatározott kivételek alkalmazására nyílik lehetőség. Ezek a kivételek olyan esetek alkalmazását teszik lehetővé, amikor a sportról szóló törvényben meghatározott okokból kifolyólag a bajnokságban való indulás jogának változása miatt új sportszervezethez kerül a szakmai feladatok ellátása (pl. első osztályból a klub kiesik, a másodosztályban való szerepléshez már nem szükséges a KFT. forma, ezért alakít egy egyesületet és az indulást erre a szervezetre ruházza át; vagy ennek az esetnek a fordítottja: az egyesületi formában működő klub megnyeri a másodosztályú bajnokságot, felkerül a legmagasabb osztályba, és az indulás jogát az újonnan megalakított sportvállalkozásra ruházza át). Ezen szervezetek kizárása a programból vélhetően az alapvető céllal, a tömegesítéssel ellentétes hatást váltana ki, aminek az elkerülését biztosítja a módosítás ezen része.

ü     Az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok és az amatőr klubok közvetlenül is igénybe vehetik a versenyeztetési költségek támogatását.

ü     A komplex jellegű, nagyobb támogatási volumennel járó kérelmek speciális döntéshozatali eljárásában az értékhatár leszállításra kerül 500 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra, ezáltal biztosítható a központi költségvetési támogatásból megvalósuló sportfejlesztési programokkal kapcsolatos hatások részletesebb kormányzati szintű vizsgálata és érvényesítése.

ü     A törvénymódosítás hatályba lépésével biztosítható az az eredeti jogalkotói szándék, hogy a sportcélú ingatlanra irányuló beruházások, felújítások tekintetében egyértelműen az építéssel járó fejlesztések vonatkozásában álljon fenn a törvényben az infrastruktúra-fejlesztésekre előírt többletkövetelmények rendszere (22/C. § (6) bekezdése).

 

A látvány-csapatsport támogatást biztosító, fent hivatkozott törvényi szintű módosításokat egységesen első alkalommal a 2012–2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek során kell alkalmazni.

 

 

A kormányrendeleti szintű módosítások összefoglalása:

- Utánpótlás-nevelés támogatási jogcímen új lehetőségként megjelenik a teljesítmény diagnosztikai mérések elszámolásának lehetősége, ezáltal a modern sporttudományos lehetőségek közvetlenebb módon rendelkezésére állnak a fiatal sportolóknak. (A módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben is alkalmazni kell.)

- A rendszer központi költségvetésre gyakorolt hatásának javítása és az önfenntartó elemek előtérbe helyezése érdekében a közreműködői költségek 1%-ából a jövőben az ellenőrzési rendszer működtetését kell kötelezően biztosítani, a központi költségvetési forrásokból történő támogatás helyett. Ezzel egyidejűleg a közreműködői díj összegének megállapításának szabálya is változik: a közreműködői díj az egyes támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint lehet. (A módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben is alkalmazni kell.)

- A közreműködői költségek teljes körű támogatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerűen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75 %-ban megvalósuljon. Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75 %-ot nem éri el, közreműködői díjként a jogszerűen felhasznált támogatás 2%-a számolható el. (A módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben is alkalmazni kell.)

- Pontosításra kerül, hogy a jövőben a sportfejlesztési programokat a tárgyév március 1 és április 30. közötti időszakban lehet benyújtani (a változásokra való kellő felkészülés biztosítása érdekében is). Azok a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek, amelyek a korábbi jogszabályi rendelkezések alapján a 2012. április 1-jei határidőre benyújtották a 2012-13-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmüket és a 2012. április 14-én hatályba lépett módosítások olyan elemeket tartalmaznak, amelyekkel a benyújtott kérelmüket ki kívánják egészíteni, ezt a szándékukat az illetékes országos sportági szakszövetség felé 2012. április 30-ig benyújtott kérelem-módosításban jelezhetik.

- A támogatók köztartozásmentes adózói státuszának igazolási formáját meghatározza a rendelet (a párhuzamos törvénymódosítás szerint a jövőben csak köztartozásmentes adózó veheti igénybe az adókedvezményt).

- A versenyeztetési költségcsökkentés támogatását a kedvezményezett sportszervezetek közvetlenül is igényelhetik a szövetségtől (eddig ez a lehetőség csak a szövetségeken keresztül volt igénybe vehető, ez a klubok napi működésének további segítését célozza).

- A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön. Ez a módosítás szintén a sportfejlesztési program sportszervezetek, sportiskolák és alapítványok általi gördülékenyebb megvalósítását szolgálja, a támogatástartalomhoz tartozó önrészt ugyanis nem kell minden egyes utalás, kifizetés, teljesítés mellé automatikusan biztosítani. Az önrész teljes összegének rendelkezésre bocsátása természetesen továbbra is a támogatott szervezet felelőssége. (A módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011–2012-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során is alkalmazni kell.)

- Az elszámolás során a számlák záradékolásánál a sportfejlesztési programra kell utalni, ami jelentősen csökkenti az elszámolás adminisztratív terheit. (A módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2011–2012-es támogatási időszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során is alkalmazni kell.)

- A kötelező könyvvizsgálathoz kötött, 20 millió Ft támogatási értéket meghaladó sportfejlesztési programok könyvvizsgálata során a könyvvizsgálók részére előírt felelősségbiztosítás mértéke 500 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra leszállításra kerül. Ez a könyvvizsgálók szélesebb körének teszi lehetővé a sportfejlesztési programok elszámolási folyamataiban való közreműködést, továbbá az ellenőrzés folyamatára is költség-racionalizációs hatással van.

- Előírásra került a jóváhagyást végző szervezetek, valamint az ellenőrző szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. (Ennek eredményeként lesz majd levonható többek között az első támogatási időszak központi költségvetésre gyakorolt tényleges hatása.)

 

NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság

 


Kapcsolódó linkek:

2012 áprilisi híreink

Szabó Bence, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója a nemzeti utánpótlás-nevelési programok elmúlt évtizedéről tartott prezentációt az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) konferenciájának pénteki munkaértekezletén. A nemzetközi fórumon a programok vezetői – Tóth József, Pignitzky Dorottya és Lehmann László – is részt vettek.

Tekintettel arra, hogy a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának, ellenőrzésének, visszafizetésének szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet által előírt sportfejlesztési program benyújtási határideje, április 30-a pihenőnap és május 1-je munkaszüneti nap, május 2.

Április 28. és 28. között rendezi a Magyar Olimpiai Bizottság az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 33. szakmai konferenciáját, melyen a 47 európai tagállam delegáltjai, vezetői, az olimpiai szervezőbizottságok, a nemzetközi és a kontinentális olimpiai bizottságok vezetői, képviselői, valamint társ- és sportszervezetek vesznek részt. A témák közt utánpótlás-vonatkozások is szerepelnek.

Dunántúli, regionális sportszakmai és tehetséggondozó napot szervezett sportiskolák vezetői, szakemberei számára a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az eseményen az NSI és a MOB programvezetői, munkatársai is részt vettek.

A látványcsapatsport támogatását biztosító első támogatási időszak hamarosan az utolsó harmadához érkezik, egyre több tapasztalat áll a szakszövetségek és a bírálat mellett az ellenőrzést végző Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére.

A Magyar Olimpiai Bizottság április 13-ai ülésén az utánpótlás-nevelés is napirendre került. A grémium többek közt egyhangúlag elfogadta a Héraklész-, a Sport XXI. és a Sportiskolai programok idei támogatását.

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) munkatársai megkezdték és folyamatosan végzik a látvány-csapatsportágak támogatásához kapcsolódó kérelmek alapján a támogatásból megvalósuló sportfejlesztési programok ellenőrzését és a megújuló, vagy újonnan épülő létesítmények helyszíni szemléjét.

Eger országos összevetésben is jó példa a társasági és osztalékadóról szóló törvény lehetőségeinek kihasználásában. Az április 3-án Egerben tartott sajtótájékoztatón Lukács Zsuzsanna, a Magyar Kézilabda Szövetség ügyvezető igazgatója és Bardóczy Gábor, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója értékelte az elmúlt hónapok munkáját, és beszámolt a TAO-val kapcsolatos aktuális tudnivalókról.

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezetnek a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést kell benyújtania az ellenőrző szervezet részére, kivéve, ha a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására még nem került sor.

Már működik az átalakuló Nemzeti Sport Intézet (NSI) TAO Irodája. Az NSI új székhelye a Magyar Sport Háza. Az elérhetőségeket alább közöljük.


Hírarchivum

2012 - április (10)
2012 - március (8)
2012 - február (6)
2012 - január (10)
2011 - december (12)
2011 - november (14)
2011 - október (7)
2011 - szeptember (1)
2011 - augusztus (2)
2011 - június (1)
2011 - május (2)
2011 - április (1)
2011 - március (1)